top of page

ייעוץ לגנים וצוותי חינוך 

 בניית תכנית עבודה 

בניית תכנית עבודה מפורטת תואמת את הגילאים השונים של הקבוצות בגן. תכנית כללית ובניית תכניות מעקב התפתחותיות תואמות גיל.

הורים

עבודה עם הורים, אסיפות הורים, הרצאות וסדנאות להורים, ייעוץ וליווי אישי להורים במקרי הצורך.

עיצוב סביבה חינוכית

עיצוב הסביבה החינוכית כך שתהיה תואמת גיל, בטוחה, חוויתית ומפתחת. בחירת ציוד מתאים ורלוונטי.

צוות הגן

ישיבות צוות, השתלמויות לצוותים, גיבוש אנשי הצוות, עבודה אישית עם כל איש צוות על העבודה בגן, עבודת גישור בין הצוות להורים וגישור בתוך הצוות עצמו.

עזרה בגיוס כוח אדם

עזרה בראיונות לאנשי צוות מתאימים וחשיבה משותפת על בחירת האנשים המתאימים לאופי הגן ולמטרותיו.

תצפיות גן

תצפיות בגן לעבודה מייטבית עם אנשי הצוות על הדרכים הנכונות להתמודדות עם אתגרים בסדר היום, ילדים עם קשיים, קושי עם הורים, אתגרי פרידה, גמילה ועוד.

bottom of page